Asfaltering av gator i Stockholm

Det finns alltid en charm med de gamla kullerstensgatorna i Stockholm, men idag går man mer och mer över till asfaltering av såväl gamla som nya gator.

I städer och byar som är mycket gamla kan man hitta gator som är belagda med kullersten. När man började lägga detta ytskikt revolutionerade det väghållningen. Tidigare hade man gått, ridit och på alla sätt fått ta sig fram direkt på jordig mark, men i och med stenläggningen fick man en hållbar yta som höll sig jämn, torr och smidig att använda.

Idag kan man charmas av dessa kullerstensbelagda gator och skönheten som de besitter, men om man provat att cykla eller köra bil på sådana gator så blir det en skumpig tur. Då kan man känna sig glad över att nya, och en del äldre, gator i Stockholm numera får en slät och jämn yta genom asfaltering.

Arbetet med asfaltering i Stockholm

Hur är det då att arbeta inom asfaltering av gator i Stockholm? Som arbete är det ett av de tuffaste. Asfalt håller en mycket hög temperatur, vilket gör att det blir mycket varmt att hålla på med läggningen. Men det blir även stora risker för brännskador av olika slag och då är även asfaltering en fysiskt tung syssla. Något som kan slita hårt på kroppen.

När man jobbar med asfaltering är man också ibland ute på gator och vägar där bilar kör precis bredvid arbetsytan, något som då och då medför att asfaltsarbetare blir påkörda.

28 Nov 2022

Välkommen till bilgrejer.se!

Vi som ligger bakom den här sidan har ett brinnande intresse av fordon i allmänhet och av bilar i synnerhet. Bilar är det bästa som finns.

Målet är att ge dig mer kött på benen och att dela med oss ur den stora kunskapsbrunn vi hunnit skaffa oss. 

Senaste artiklarna