Bra asfalt i Stockholm

När asfalt ska läggas i Stockholm krävs det en hel del förarbete. Grunden behöver vara stadig och den ska schaktas för att minimera problem vid skyfall.

Nu var det bestämt. En ny cykelväg skulle anläggas mellan två olika förorter i Stockholm. Allt för att göra det enklare för de boende att ta sig fram för egen maskin istället för att vänta på bussen. Att befolkningen mådde bra var en fördel både för dem själva och alla de företag som de arbetade på.

Det hade tagits in anbud från ett antal asfaltsföretag som ville ta sig an arbetet med cykelbanan. Anbuden hade gåtts igenom noga och ett företag stod till slut som vinnare. Ryktet om noggrannhet i förarbetena som företaget fått var en av anledningarna till hur man valt. Valet kändes bra även när företaget kom till kommunen för ett möte.

Företaget levererade asfalt

Arbetet startade med att vägen planerades i detalj för att sedan markeras så att de visste var de skulle arbeta. Sedan fortsatt arbete med schaktning. Det var ett jobb som kunde vara tidsödande eller gå fort beroende på vad de stötte på i marken. Det var dock viktigt att vatten avleddes från cykelbanan och att denna var slät och hade rätt lutning.

Företaget som lade asfalt i Stockholm med omnejd fortsatte sedan med att lägga ett första lager med ett material som hette geotextil. Sedan ytterligare ett lager som förstärkte cykelbanan. När allt detta var klart var det till slut dags för asfaltering. Något man gjort i Sverige sedan 1876. ta hjälp av detta företag för att få asfalten lagd på bästa sätt: asfaltstockholm.se

13 Sep 2022

Välkommen till bilgrejer.se!

Vi som ligger bakom den här sidan har ett brinnande intresse av fordon i allmänhet och av bilar i synnerhet. Bilar är det bästa som finns.

Målet är att ge dig mer kött på benen och att dela med oss ur den stora kunskapsbrunn vi hunnit skaffa oss. 

Senaste artiklarna