Laddstolpar för företag

Vi lever i en ny värld. Idag accelererar inte bara fordon, utan också tekniken. Med framsteg och ny teknik följer nya möjligheter, men också nya problem. Laddning av elbilar är ett sådant.

Idag finns en ökad medvetenhet om utmaningar och möjligheter vad gäller vår miljö. Det finns en insikt om att vi inte kan fortsätta leva som vi gjort tidigare. Med den insikten i bakhuvudet väljer allt fler att köpa en eldriven bil. Många har också skaffat hybrider.

Räckvidden för en nyproducerad elbil är idag så god att du inte behöver nöja dig med att använda den enbart till korta ärenden. Där den bensin- eller dieseldrivna bilen kräver regelbunden påfyllning av drivmedel behöver den eldrivna bilen laddas. Som elbilsägare behöver du ha vetskap om var detta kan göras. Många har skaffat egna laddningsmöjligheter i hemmet. Men hur ser det ut vid arbetsplatsen?

Ett gyllene tillfälle för företag

För arbetsgivare är det viktigt att de anställda förblir nöjda. Som egenföretagare behöver du tillgång till en fungerande bil vid alla tillfällen. Den naturliga följden blir att se över möjligheterna att installera laddstation för företag.

Verksamheter är olika. Vissa använder tjänstebilar medan andra har en verksamhet som innebär kontorstjänst. Gemensamt är att alla gynnas av att ha tillgängliga laddstationer. Möjligheten att ladda bilen under arbetstid gör att anställda förstår att du som arbetsgivare uppskattar deras arbetsinsats. Besökare och kunder? Du väljer själv. Vill du att även dessa ska ha förmånen att använda en laddstation under besök hos ditt företag, skapar det mycket positiva erfarenheter.

20 May 2021

Välkommen till bilgrejer.se!

Vi som ligger bakom den här sidan har ett brinnande intresse av fordon i allmänhet och av bilar i synnerhet. Bilar är det bästa som finns.

Målet är att ge dig mer kött på benen och att dela med oss ur den stora kunskapsbrunn vi hunnit skaffa oss. 

Senaste artiklarna