Service för anställda med laddstation för företag

Nu går utvecklingen fortare och ökningen av eldrivna fordon når rekordhöjder. Vi är på väg bort från de fossila bränslena. Behovet av nya lösningar ökar och laddstation för företag behövs.

Det råder en mycket positiv trend i vårt avlånga land. Fler och fler har möjlighet att välja eldrivna fordon. Vi är fortfarande långt ifrån målet, men vi är på väg. Vad gäller tjänstebilar ser trenden likadan ut. Företag väljer eldrivna fordon för miljön.

Med ett snabbt ökande bestånd av elfordon ökar förstås också behoven av laddningsstationer för dessa. Dagens prestanda vad gäller räckvidd går inte att jämföra med hur det var då elfordon introducerades, men någonstans tar det förstås slut. Inget fordon av något slag bara går och går utan energiförbrukning. Att skaffa laddstationer för företag är en utmärkt service för alla – anställda som kunder.

Service och omtanke med laddstation för företag

Alla företag är olika. Vissa har många anställda som tar sig till och från jobbet med egen bil medan andra har få personer på plats under dagen. Vissa har många möten med kunder och säljare i veckorna. I många fall underlättar det livet för alla om dessa personer har möjlighet att ladda elbilen medan de arbetar.

Att ladda elbilar i uttag avsedda för motorvärmare och dylikt är direkt olämpligt. Anslutningen är inte anpassad till de mängder el som går åt. Det enda raka är att istället se till att det finns laddstationer där alla som vill kan ladda bilen tryggt och snabbt. Ta kontakt med en bra firma för prisförslag.

27 Dec 2021

Välkommen till bilgrejer.se!

Vi som ligger bakom den här sidan har ett brinnande intresse av fordon i allmänhet och av bilar i synnerhet. Bilar är det bästa som finns.

Målet är att ge dig mer kött på benen och att dela med oss ur den stora kunskapsbrunn vi hunnit skaffa oss. 

Senaste artiklarna